kalendarium NSZ 20 III

Kalendarium 20 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 20 marca

1942

Na Placu Stodół w Zgierzu Niemcy publicznie rozstrzelali 100 Polaków przywiezionych z łódzkich więzień. Na egzekucję spędzono kilka tysięcy mieszkańców Zgierza i okolicznych wsi. Egzekucję przeprowadzono w odwecie za zastrzelenie dwóch SS-manów przez sierż. Józefa Mierzyńskiego, podoficera Wojska Polskiego, podczas okazania miejsca ukrycia broni. Wśród rozstrzelanych był m.in. Kazimierz Kowalski, adwokat i przedwojenny prezes Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego.

1942

W więzieniu Plötzensee w Berlinie Niemcy zgilotynowali Mścisława Frankowskiego, powstańca wielkopolskiego, działacza Stronnictwa Narodowego i współzałożyciela Narodowej Organizacji Bojowej. Od grudnia 1940 więziony był w niemieckich więzieniach w: poznańskim Forcie VII, Wronkach, Elblągu i Berlinie.