kalendarium NSZ 31 III

Kalendarium 31 marca

Kalendarium: 31 marca 1944 Kolejny etap scalania Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową. Komendant Główny NSZ płk Tadeusz Kurcyusz ps. „Morski”, „Żegota” złożył przysięgę na Rotę AK. Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” odebrał przysięgę i mianował płk. Kurcyusza pełnomocnikiem AK do spraw NSZ. 1944 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie przeprowadzili egzekucję […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 30 III

Kalendarium 30 marca

Kalendarium: 30 marca 1940 Pod wsią Hucisko, powiat przysuski, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” stoczył zwycięską walkę z batalionem policji niemieckiej. Była to pierwsza większa bitwa partyzancka z Niemcami w okresie II wojny światowej. Zniszczono 6 samochodów niemieckich. Straty Niemców: 50 zabitych i 100 rannych. Straty Polaków: 11 zabitych […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 29 III

Kalendarium 29 marca

Kalendarium: 29 marca 1944 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie przeprowadzili egzekucję ponad 100 Polaków z więzienia na Pawiaku. 1946 W Kossakach, powiat kolneński, oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” i plut. Henryka Gawkowskiego ps. „Rola” stoczyły bitwę z oddziałem Ludowego Wojska Polskiego. Straty komunistów: 10 zabitych i 19 rozbrojonych. 1950 W […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 III

Kalendarium 28 marca

Kalendarium: 28 marca 1945 W Pruszkowie sowieckie NKWD aresztowało przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego przybyłych na spotkanie porozumiewawcze z przedstawicielami Związku Sowieckiego. Spotkanie było operacją NKWD i kontrwywiadu sowieckiego zorganizowaną przez gen. Iwana Sierowa (pod fałszywym nazwiskiem Iwanow). W tym dniu zatrzymano przybyłych do Pruszkowa: Kazimierza Bagińskiego, Adama Bienia, Józefa Chacińskiego, Eugeniusza Czarnowskiego, Stanisława Jasiukowicza, Kazimierza […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 27 III

Kalendarium 27 marca

Kalendarium: 27 marca 1943 W Warszawie na dziedzińcu więzienia na Pawiaku Niemcy rozstrzelali 140 więźniów. Masowa egzekucja została przeprowadzona w odwecie po akcji odbicia pod Arsenałem przewożonych z siedziby gestapo na Pawiak więźniów. Zakończona sukcesem akcja Grup Szturmowych Szarych Szeregów zaskoczyła Niemców. 1945 W Pruszkowie sowieckie NKWD aresztowało przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego przybyłych na spotkanie […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 III

Kalendarium 26 marca

Kalendarium: 26 marca 1904 W Warszawie urodził się płk mec. Zbigniew Franciszek Stypułkowski ps . „Sobota”, „Zbyszek”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego i Obozu Wielkiej Polski, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych, jeden z założycieli Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, sekretarz generalny Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej. W dniu 28.03.1945 roku […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 III

Kalendarium 25 marca

Kalendarium: 25 marca 1915 W Remiszewicach, powiat tomaszowski, urodził się kpt. Jan Morawiec ps. „Remisz”, „Henryk”, „Błażej”, żołnierz Wojska Polskiego, Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szef Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Głównej NZW. 1943 Z niemieckiego więzienia na Pawiaku w Warszawie wyruszył transport 700 mężczyzn i 400 kobiet […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 24 III

Kalendarium 24 marca

Kalendarium: 24 marca 1915 W Parkowie, powiat obornicki, urodził się ppor. Leon Cybulski ps. „Znicz”, żołnierz Wojska Polskiego, przedwojenny policjant, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału Akcji Specjalnej NSZ na Lubelszczyźnie. 1945 W nocy 24/25 marca do kraju skoczyła 7-osobowa grupa skoczków spadochronowych z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 22 III

Kalendarium 22 marca

Kalendarium: 22 marca 1945 W nocy 22/23 marca do kraju skoczyła 8-osobowa grupa skoczków spadochronowych z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Dowodził kpt. Zygmunt Rafalski ps. „Sulimczyk”. Zadaniem żołnierzy było powiadomienie dowództwa NSZ w kraju o losach Brygady Świętokrzyskiej oraz dołączenie do zbrojnych oddziałów niepodległościowych w celu kontynuowania walki. 1946 W warszawskim mieszkaniu konspiracyjnym przy […]

czytaj dalej