kalendarium NSZ 27 kwietnia

Kalendarium 27 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 27 kwietnia

1940

Heinrich Himmler dowódca SS i policji wydał rozkaz o utworzeniu, na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy, niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

1950

W Pokrzywnicy, powiat pułtuski, Władysław Grudziński ps. „Pilot” i Kazimierz Chrzanowski ps. „Ketling” z patrolu Komendy Powiatu „Ciężki” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w cywilnych ubraniach i uzbrojeni jedynie w broń krótką, podczas starcia z patrolem MO zlikwidowali funkcjonariusza skazanego na śmierć.

1979

W Szczecinie zmarł kpt. Bronisław Kwiatkowski ps. „Gracjan”, „Czarny”, „Aleksander”, „Wiesław Mróz”, oficer Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, komendant Powiatów Starachowice i Radom NSZ, szef I Wydziału Okręgu XV Radomskiego NSZ. Pośmiertnie mianowany na stopień majora Wojska Polskiego.