kalendarium NSZ 28 kwietnia

Kalendarium 28 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 28 kwietnia

1945

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych dotarła do czeskiej miejscowości Vsekary k. Pilzna. W rejonie Vsekar przebywała do 26.06.1945 roku.

1946

Pod wsią Brzozowo-Muzyły, powiat białostocki, 120 żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej rozbiło 70-osobową komunistyczną grupę operacyjną Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i MO. W walce zginęło 2 komunistów, 14 rozstrzelano.

1947

W Nieledwi, powiat żywiecki, żołnierze z grupy por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali trzech dawnych członków grupy, którzy po ujawnieniu się poszli na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa.

1992

W Cheektowaga (USA) zmarł franciszkanin ks. mjr Franciszek Błaż ps. „Mróz”, „Wiktor Mróz”, kapelan Armii Krajowej i 204. Pułku Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych, Szef Służby Duszpasterskiej w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ.