kalendarium NSZ 13 I

Kalendarium 13 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 13 stycznia

1944

Przy ulicy Górczewskiej w Warszawie Niemcy, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, publicznie rozstrzelali około 40 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy, w odwecie za nieudany zamach Armii Krajowej na oficerów gestapo, potajemnie przeprowadzili egzekucję 260 warszawiaków uwięzionych na Pawiaku.

1945

Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki” wydał rozkaz nakazujący wymarsz Brygady Świętokrzyskiej NSZ na Zachód. Brygada wyszła z Giebłutowa, powiat miechowski, około godz. 16.00 tego samego dnia.

1947

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ostrowi Mazowieckiej wydał wyrok śmierci na ppor. Jana Turowskiego ps. „Orlicz”, komendanta Powiatu Ostrów Mazowiecka Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Został rozstrzelany w pobliskim lesie następnego dnia.

1984

W Fort Lauderdale (USA) zmarł mjr Jerzy Olgierd Iłłakowicz herbu Doliwa ps. „Zawisza”, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, oficer Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ. W 1945 roku organizował Polskie Kompanie Wartownicze.