kalendarium NSZ 29 kwietnia

Kalendarium 29 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 29 kwietnia

1946

W Wapienicy, powiat bielski, plut. Bernard Kałuża ps. „Śmiały”, zastępca dowódcy plutonu „Śmiertelni” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidował konfidenta Urzędu Bezpieczeństwa (restauratora).

1946

W Grodźcu, powiat bielski, żołnierze plutonu „Śmiertelni” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowali aktywistę komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.