Kalendarium 18 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 18 czerwca

1944

Rozkaz Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych o mianowaniu mjr. Eugeniusza Kernera ps. „Kazimierz” dowódcą 204. Pułku Piechoty NSZ. Zastępcą dowódcy został por./kpt. Telesfor Piechocki ps. „Gustaw”, a szefem sztabu rtm. Antoni Starnawski ps. „Leon”.

1945

Z pogwałceniem przepisów prawa międzynarodowego w Moskwie, przed sądem Związku Sowieckiego i na mocy prawa sowieckiego, rozpoczął się 3-dniowy proces porwanych w Pruszkowie przez NKWD szesnastu przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego: Kazimierza Bagińskiego, Adama Bienia, Józefa Chacińskiego, Eugeniusza Czarnowskiego, wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, Stanisława Jasiukowicza, Kazimierza Kobylańskiego, Stanisława Michałowskiego, Stanisława Mierzwę, gen. Leopolda Okulickiego, Antoniego Pajdaka, Kazimierza Pużaka, Józefa Stemler-Dąbskiego, Zbigniewa Stypułkowskiego, Franciszka Urbańskiego i Aleksandra Zwierzyńskiego. Na sali sądowej przed uwięzionymi Polakami twarzami do nich stali strażnicy z karabinami uzbrojonymi w bagnety. Członków władz PPP oskarżono o organizowanie i prowadzenie działań zbrojnych przeciw Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej. Sowieci podważali legalność prawowitego rządu RP na uchodźstwie i prawo narodu polskiego do niepodległości. Jedynie Zbigniew Stypułkowski ze Stronnictwa Narodowego, zwierzchnik polityczny Narodowych Sił Zbrojnych, nie przyznał się do winy.