kalendarium NSZ 24 VIII

Kalendarium 24 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 24 sierpnia

1939

Początek tajnej mobilizacji kartkowej, która objęła ponad 70% stanu Wojska Polskiego.

1942

W niemieckim więzieniu w Dreźnie zostali zgilotynowani młodzi działacze podziemia narodowego z Poznania, tzw. „Poznańska piątka”: Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik i Jarogniew Wojciechowski. Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku.

1944

W gajówce w Fanisławicach, powiat kielecki, 1. Batalion 204. pp. Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zdobył wozy taborowe komunistycznej 2. Brygady Armii Ludowej „Świt”. AL-owcy wykoleili pociąg osobowy pod Gnieździskami i ograbili pasażerów. Zlikwidowano dwóch AL-owców.

1966

W Wielkiej Brytanii zmarł na atak serca gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”, oficer Wojska Polskiego, dowódca Armii Krajowej, Naczelny Wódz, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

1972

W Ulanowie, powiat niżański, zmarł Michał Krupa ps. „Wierzba”, „Pułkownik”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w oddziałach mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”, kpt. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak” i Adama Kusza ps. „Garbaty”.