kalendarium NSZ 18 VIII

Kalendarium 18 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 18 sierpnia

1943

W Bystrzycy, powiat kraśnicki, ppor. Leon Cybulski ps. „Znicz” zlikwidował sekretarza komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej Stanisława Szwaja.

1944

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych wyruszyła z miejsca koncentracji w Lasocinie w kierunku Raszkowa.

1946

Bez jednego wystrzału 6. Kompania Zgrupowania „Błyskawica” mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień” uwolniła 64 więźniów z krakowskiego więzienia św. Michała, głównie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

1948

Tadeusz Przybylski ps. „Biały”, żołnierz 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w więzieniu na Mokotowie.

1955

W więzieniu na warszawskim Mokotowie zmarła Marianna Jeziorska ps. „Grześ”, współpracownik Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, kwatermistrz oddziału „Puszczyka”.