Ks. Władysław Stańczak - kapelan NSZ

120. rocznica urodzin ks. Władysława Stańczaka kapelana NSZ

Aktualności

Dzień 11 sierpnia to nie tylko rocznica powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, to także dzień narodzin niezwykłego kapłana, którego los nierozerwalnie powiązany jest z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i żołnierzami, którzy weszli w skład Brygady Świętokrzyskiej.

Ksiądz Władysław Stańczak urodził się 11 sierpnia 1901 roku w Gołębiu koło Puław. W 1941 roku został skierowany jako wikary do parafii św. Andrzeja Apostoła w Borowie, gmina Annopol, do pomocy ks. proboszczowi Stanisławowi Skulimowskiemu. Okoliczne tereny były bastionem narodowego podziemia zbrojnego związanego z Narodową Organizacją Wojskową (NOW), a później z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (NSZ). Duchowny nawiązał kontakt z dowódcami konspiracji narodowej, m.in.: rtm. Leonardem Zub-Zdanowiczem ps. „Ząb”, por. Henrykiem Figuro-Podhorskim ps. „Step”, por. Kazimierzem Poray-Wybranowskim ps. „Kret”. Oddziały NOW-NSZ miały na plebani w Borowie wsparcie i opiekę. Żołnierze uczestniczyli we mszach świętych, w mundurach i z bronią w ręku asystowali ks. Stańczakowi podczas procesji. W lipcu 1943 roku Niemcy aresztowali księdza. Przeszedł przez niemiecki obóz w Budzyniu i przez obóz przesiedleńczy w Zamościu. Po powrocie do Borowa kontynuował współpracę z narodową konspiracją. W dniu 14 listopada 1943 roku w lasach pod Borowem ks. Stańczak podczas uroczystej mszy polowej poświęcił sztandar 1. Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej NSZ. Przed tym ważnym pułkowym świętem ks. Skulimowski na uboczu, pomiędzy drzewami, spowiadał żołnierzy NSZ.

Kilka miesięcy później, w dniu 2 lutego 1944 roku ks. Stańczak przeżył pacyfikację Borowa i okolicznych wsi. Była to największa na polskich ziemiach pacyfikacja ludności wiejskiej, jaką przeprowadziły niemieckie oddziały SS, Wermachtu i żandarmerii oraz kolaborujące z nimi oddziały ukraińskie. Zginęło ponad 1200 Polaków, a wśród nich proboszcz parafii ks. Stanisław Skulimowski. Ponad 150 osób z terenów objętych pacyfikacją osłonił oddział rtm. „Zęba”. Po tym wydarzeniu ks. Stańczak ukrywał się m.in. w klasztorze w Zawichoście. Powrócił do Borowa kilka tygodni po pacyfikacji. Natomiast oddziały NSZ w okresie od końca marca do czerwca 1944 roku przeszły przez Wisłę i udały się na koncentrację w rejon Gór Świętokrzyskich.

W dniu 11 sierpnia 1944 roku ks. Władysław Stańczak obchodził swoje 43 urodziny, natomiast żołnierze NSZ z okolic Borowa weszli w skład formowanej w tym dniu Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Zapraszamy do zapoznania się z życiorysem ks. Władysława Stańczaka, niezwykłego kapelana oddziałów NSZ, które weszły w skład Brygady Świętokrzyskiej sformowanej w rocznicę jego urodzin: https://www.nsz.com.pl/staczak-wadysaw-ks/