kalendarium NSZ 19 VIII

Kalendarium 19 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 19 sierpnia

1945

Mjr Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb” odmeldował się z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych i wyjechał do 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

1949

O godz. 4.00 w lesie koło wsi Wierzchlas, powiat ostrołęcki, został zamordowany przez grupę agentów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (występujących pod kryptonimem „V kolumna” i działających na zlecenie naczelnika Wydziału III WUBP w Warszawie) komendant Okręgu XVI „Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego chor. Witold Borucki ps. „Babinicz” i jego podkomendny Henryk Milewski ps „Cięty”. Skrytobójczy mord był później maskowany pozorowaną obławą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1949

Agenci Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (występujący pod kryptonimem „V kolumna”) zamordowali strzałami w plecy Stanisława Suchołbiaka ps. „Szary” komendanta Powiatu „Błękit” z XVI Komendy Okręgu „Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Mord był później maskowany strzałami i pozorowaną obławą żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1950

W Lasach Janowskich rozpoczął się 6-dniowy pościg grupy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego za oddziałem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonym przez Adama Kusza ps. „Garbaty”, „Adam”. Operacja zakończyła się rozbiciem oddziału NZW.