kalendarium nsz 12 maja

Kalendarium 12 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 12 maja

1948

W warszawskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej komuniści rozstrzelali ppłk. Stanisława Józefa Kasznicę ps. „Stanisław Wąsacz”, „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, „Maszkowski”, „Borowski”, „Stanisław Piotrowski”, prawnika, oficera Wojska Polskiego, ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych. W 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok WSR w Warszawie z 2.03.1948 roku za nieważny i zrehabilitował ppłk. Stanisława Kasznicę.

1948

W warszawskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej komuniści rozstrzelali kpt. Lecha Karola Neymana ps. „Butrym”, „Domarat”, „Matczyński”, „Robert”, „Karol”, adwokata, działacza Młodzieży Wszechpolskiej, Organizacji Narodowo-Radykalnej, Służby Cywilnej Narodu i Organizacji Polskiej, oficera Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, komendanta Okręgu VIII Krakowskiego NSZ. W 2004 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uznał wyrok WSR w Warszawie z 2.03.1948 roku za nieważny i zrehabilitował kpt. Lecha Neymana.

1970

W Londynie zmarł generał broni Władysław Anders, kawalerzysta, dowódca Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii włoskiej i bitwy o Monte Cassino. Na własne życzenie pochowany na cmentarzu wojennym pod Monte Cassino, wśród swoich żołnierzy.