kalendarium nsz 31 maja

Kalendarium 31 maja

Kalendarium: 31 maja 1945 W Pińczowie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kpr. Marię Janinę Orzechowską-Słowińską ps. „Grażyna”, powstańca warszawskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ, członka patrolu skoczków por. Jerzego Brody ps. „Gnat”. Po wylądowaniu dołączyła do oddziału NSZ por. Stanisława Alojzego Sikorskiego ps. „Jarema”. Komunistyczny sąd skazał kpr. „Grażynę” za walkę o niepodległość […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 30 maja

Kalendarium 30 maja

Kalendarium: 30 maja 1990 W Zagnańsku, powiat kielecki, zmarł sierż. Lucjan Bracha ps. „Bąk”, „Baca”, „Biedronka”, żołnierz Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ, uczestnik patrolu skoczków BŚ NSZ do kraju w grupie kpt. Zygmunta Rafalskiego ps. „Sulimczyk”. Komunistyczny sąd skazał sierż. „Bąka” za walkę o niepodległą Polskę na karę śmierci, zamienioną na […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 29 maja

Kalendarium 29 maja

Kalendarium: 29 maja 1943 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali 530 więźniów Pawiaka. W egzekucji zamordowany został Stefan Sacha, redaktor, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, oficer Wojska Polskiego, działacz Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego, prezes Zarządu Głównego konspiracyjnego SN. Po tej egzekucji w Warszawie pojawiły się napisy: „Pawiak pomścimy”. 1944 W Małogoszczu 40 żołnierzy […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 28 maja

Kalendarium 28 maja

Kalendarium: 28 maja 1942 W Lesie Sękocińskim k. Magdalenki Niemcy przeprowadzili potajemną egzekucję 224 więźniów przywiezionych z Pawiaka. Była to jedna z największych masowych egzekucji przeprowadzonych podczas II wojny światowej pod Warszawą. Zamordowano w niej aresztowanych członków polskiego ruchu oporu, przedstawicieli inteligencji, współpracujących z ruchem oporu strażników więzienia na Pawiaku oraz 15 więźniarek z niemieckiego […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 27 maja

Kalendarium 27 maja

Kalendarium: 27 maja 1941 W Poznaniu członkowie Stronnictwa Narodowego zorganizowali akcję sabotażową, podczas której zniszczono mundury wojskowe przeznaczone dla żołnierzy niemieckich. 1944 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali około 100 więźniów Pawiaka. 1945 W Bestwinie, powiat bielski, oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Henryka Flamego ps. „Bartek” rozbił posterunek MO. Podczas akcji zginął […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 26 maja

Kalendarium 26 maja

Kalendarium: 26 maja 1906 W Skarżysku-Kamiennej urodził się ppłk Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa”, „Misiewicz”, „Szymkiewicz”, inżynier, działacz Organizacji Narodowo-Radykalnej i Grupy „Szańca”, członek Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, żołnierz Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Komendant Główny OW ZJ, zastępca dowódcy w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, potem na emigracji w Kanadzie. 1945 Po wizycie […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 25 maja

Kalendarium 25 maja

Kalendarium: 25 maja 1945 W nocy 25/26 maja oddziały Narodowych Sił Zbrojnych por. Jerzego Wojtkowskiego ps. „Drzazga” oraz dwa plutony terenowe pod komendą ppłk. Stanisława Miodońskiego ps. „Sokół” opanowały Mordy k. Siedlec. Żołnierze NSZ zajęli stację kolejową, rozbroili posterunek MO i placówkę Urzędu Bezpieczeństwa. Zlikwidowano jednego funkcjonariusza MO.

czytaj dalej
kalendarium nsz 24 maja

Kalendarium 24 maja

Kalendarium: 24 maja 1946 W publicznej egzekucji na stadionie w Sanoku komuniści powiesili Władysława Skwarca i Władysława Kudlika, żołnierzy Samodzielnego Batalionu Operacyjnego „Zuch” Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Antoniego Żubryda ps. „Zuch”. 1946 W Zabrzegu, powiat bielski, grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa urządziła zasadzkę na żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z grupy Stanisława Gila ps. „Błysk”. […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 23 maja

Kalendarium 23 maja

Kalendarium: 23 maja 1945 Na Kolonii Marynin, powiat chełmski, oddział st. sierż. Eugeniusza Walewskiego ps. „Zemsta” z Narodowych Sił Zbrojnych/Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbił oddział Armii Czerwonej. Zginęło 10 sowietów. 1946 W Ostrołęce oddział por. Feliksa Przybytniewskiego ps. „Mieczysław” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbił komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ludowego Wojska Polskiego, […]

czytaj dalej
kalendarium nsz 22 maja

Kalendarium 22 maja

Kalendarium: 22 maja 1943 W nocy 22/23 maja pod Wilkołazem, powiat kraśnicki, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Henryka Figuro-Podhorskiego ps. „Step” i kpt. Andrzeja Kuczborskiego ps. „Wojciech” stoczyły walkę z Niemcami. Podczas starcia ranny został kpt. „Wojciech”, dowódca oddziału NSZ „Aleksandrówka”. 1944 W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie rozstrzelali prawie 200 więźniów Pawiaka. 1946 Na […]

czytaj dalej