kalendarium nsz 31 maja

Kalendarium 31 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 31 maja

1945

W Pińczowie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali kpr. Marię Janinę Orzechowską-Słowińską ps. „Grażyna”, powstańca warszawskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ, członka patrolu skoczków por. Jerzego Brody ps. „Gnat”. Po wylądowaniu dołączyła do oddziału NSZ por. Stanisława Alojzego Sikorskiego ps. „Jarema”. Komunistyczny sąd skazał kpr. „Grażynę” za walkę o niepodległość Polski na karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Wyrok odbywała w więzieniu w Kielcach, skąd uwolnił ją oddział kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary”, który rozbił więzienie w nocy 4/5 sierpnia 1945 roku.

1949

W dniach 31.05–1.06 komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa, MO i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w sile ponad 1000 ludzi, zorganizowała w okolicach wsi Mamino, powiat makowski, obławę na Komendę XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Byli żołnierze NZW, którzy poszli na współpracę z UB, przekazali informację o planowanej w Maminie koncentracji oddziałów XVI Okręgu NZW. W wyniku operacji UB-MO-KBW polegli w walce: dowódca żandarmerii st. sierż. Witold Sieczkowski ps. „Biały”, Jerzy Sokolnicki ps. „Cygan” i Edward Budny ps. „Wuj”, aresztowano Włodzimierza Chodkowskiego ps. „Kora” i Władysława Majewskiego ps. Żwirko”. W następnych dniach „Żwirko” zmarł zakatowany podczas śledztwa przez funkcjonariuszy UB.

1960

W Ostrowie Wielkopolskim zmarł ppłk Albin Walenty Rak, ps. „Lesiński”, oficer Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, p.o. Komendant Główny NSZ-AK i pełnomocnik Komendanta Głównego AK do spraw NSZ, Komendant Główny NZW do grudnia 1944 roku, później wycofał się z działalności konspiracyjnej.