kalendarium NSZ 16 I

Kalendarium 16 stycznia

kalendarium styczeń

Kalendarium: 16 stycznia

1945

W Małogoszczu, powiat jędrzejowski, sowieckie NKWD zamordowało na oczach żony i dzieci por. Juliana Skrobota ps. „Rajmund”, „Rajmund Rużajski”, komendanta Rejonu „Wierna” Małogoszcz z Okręgu V Kieleckiego Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

W Hermanach, powiat białostocki, oddziały ppor. Włodzimierza Jurasowa ps. „Wiarus” i ppor. Jana Boguszewskiego ps. „Bitny” z 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego rozbroiły 40-osobowy komunistyczny oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.