kalendarium NSZ 10 III

Kalendarium 10 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 10 marca

1911

W wsi Piekary, powiat piotrkowski, urodził się mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik”, podoficer Wojska Polskiego, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i 204. pp Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca legendarnego oddziału partyzanckiego NSZ na Kielecczyźnie.

1948

W komunistycznym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie strzałem w tył głowy zamordowany został kpt. Włodzimierz Marszewski ps. „Gorczyca”, „Graba”, „Jodłowski”, oficer w sztabie Armii Polskiej gen. Hallera, sekretarz Mariana Seydy, drugi attache wojskowy w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, działacz Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Frontu Morges, emisariusz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, szef wywiadu Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych-Armii Krajowej, szef Wydziału Wojskowego Prezydium SN, szef wywiadu KG Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej (KPODPP), autor słynnego Memoriału do ONZ.

1948

W więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zamordowany został przez komunistów ks. mjr. Rudolf Marszałek ps. „Piotr Opoka”, oficer Wojska Polskiego, kapelan oddziałów zbrojnych Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, m.in. Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.