kalendarium nsz 11 maja

Kalendarium 11 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 11 maja

1944

Komunistyczne banda „Cienia” z Armii Ludowej porwała oficera zaopatrzeniowego ppor. Kazimierza Makarewicza ps. „Ostroga” z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych ppor. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” oraz dwóch żołnierzy Armii Krajowej, którzy pomagali w transporcie zakupionej od AK amunicji. Ppor. „Ostrogowi” udało się uciec i zaalarmować dowódcę oddziału, który przyszedł z odsieczą.

1944

W ruinach getta warszawskiego Niemcy rozstrzelali ponad 100 Polaków z więzienia na Pawiaku.

1945

W Siemiatyczach na Podlasiu oddziały ppor. Teodora Śmiałowskiego ps. „Szumny” z Armii Krajowej Obywatelskiej i kpr. pchor. Zbigniewa Kryńskiego ps. „Rekin” z Narodowych Sił Zbrojnych rozbroiły kompanię Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żołnierzy KBW puszczono wolno.

1947

W Miastkowie, powiat łomżyński, oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” opanował budynek urzędu gminy i zniszczył spisy podatków i kontyngentów żywnościowych.