Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych Hajnówka 2022

Aktualności

W dniu 19 lutego 2022 roku ulicami Hajnówki przeszedł VII Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorem marszu była, jak co roku, Narodowa Hajnówka. Wielu uczestników pokonało wielkie odległości, by móc w Hajnówce oddać hołd polskim Bohaterom. Wśród maszerujących byli zarówno katolicy jak i prawosławni. Ramię w ramię szli przedstawiciele Narodowej Hajnówki, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Bydgoskich Patriotów, Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów, Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego Brygada Podlaska, Narodowego Odrodzenia Polski,  Świdnickich Patriotów, Lubelskiej Braci, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Pomorze i innych organizacji. Przemarsz uświetnili umundurowani członkowie Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury Warszawa Praga i Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów. W marszu i uroczystościach udział wzięła wiceprezes Związku Żołnierzy NSZ Alicja Siałkowska, która poprowadziła Modlitwę żołnierzy NSZ za poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Szczególną pamięcią uczestnicy otoczyli kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” i jego żołnierzy z 3. Brygady Wileńskiej NZW. Kpt. Rajs był podoficerem zawodowym Wojska Polskiego, oficerem Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Za zasługi na polu walki odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (na polu bitwy) i Krzyżem Zasługi z Mieczami. W 1939 roku walczył z Niemcami w 85. Pułku Piechoty w ramach Armii „Prusy”. Po zakończeniu walk przystąpił do konspiracji niepodległościowej. Związał się z ZWZ-AK. Dowodził 1. Kompanią Szturmową w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej kpt. Gracjana Froga ps. „Szczerbiec”. Następnie podlegał mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszka” w 5. Wileńskiej Brygadzie AK. Po rozformowaniu oddziału przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, gdzie dowodził Pogotowiem Akcji Specjalnej Okręgu Białostockiego NZW. Kpt. Romuald Rajs ps. „Bury” walczył zawsze o to samo – na Wileńszczyźnie, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach walczył o wolną i niepodległą Polskę.

Po przemarszu ulicami Hajnówki Bydgoscy Patrioci na cmentarzu w Hajnówce umieścili brzozowy poświęcony krzyż przy grobach dwóch żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK: ppor. Stanisława Wołoncieja ps. „Konus” (przyjmował przysięgę od „Inki” i jej krewnych) i Aleksandra Wołoncieja ps. „Wróbel”. Później w Narewce odwiedziliśmy miejsca związane z Danutą Siedzikówną i zapaliliśmy znicze pod pomnikami upamiętniającymi „Inkę”.