kalendarium NSZ 1 III

Kalendarium 1 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 1 marca

1951

W Warszawie w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej zamordowani zostali ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług” prezes IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz sześciu członków IV Zarządu Głównego WiN: por. Józef Batory ps. „Argus”, kpt. Franciszek Błażej ps. „Tadeusz”, por. Karol Chmiel ps. „Grom”, mjr Mieczysław Kawalec ps. „Iza”, mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, por. Józef Rzepka ps. „Krzysztof”.

2011

Pierwsze obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z inicjatywy związków kombatanckich (Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3.02.2011 roku podjął uchwałę, ustanawiającą dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.