Kalendarium 30 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 30 listopada

1913

W Jabłonce k. Sanoka, w byłym województwie lwowskim, urodził się kpt. Romuald Adam Rajs ps. „Bury”, podoficer Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca 3. Brygady Wileńskiej NZW.

1914

W Wólce Ratajskiej, powiat janowski, urodził się Józef Kłyś ps. „Rejonowy”, „Woźniak”, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1943

W Warszawie przy ulicy Solec, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, Niemcy rozstrzelali publicznie 34 Polaków przywiezionych z więzienia na Pawiaku.