kalendarium NSZ 10 XI

Kalendarium 29 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 29 listopada

1944

W Lasocinie, powiat kielecki, z okazji rocznicy wybuchu powstania listopadowego (1830) odbyła się uroczysta defilada oddziałów Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przed delegacją Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej i Komendy Głównej NSZ. Na przegląd wojsk przybyli m.in.: gen. Zygmunt Broniewski ps. „Bogucki”, mjr. Tadeusz Iłłakowicz ps. „Zawisza”, kpt. Otmar Wawrzkowicz ps. „Oleś” i dr. Kazimierz Gluziński ps. „Franciszek Górnicki”.

1947

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok śmierci na Włodzimierza Bilana ps. „Marian”, „Mariański”, adwokata, działacza Stronnictwa Narodowego, delegata Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Dzięki interwencji Stanisława Grabskiego Bolesław Bierut zamienił karę śmierci na dożywocie. Bilan zmarł w szpitalu więziennym we Wronkach 21.04.1951 roku, według aktu zgonu na raka żołądka.