Kalendarium 19 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium 19 lipca

1944

W nocy 19/20 lipca na III oddziale niemieckiego więzienia na Pawiaku wybuchł bunt więźniów. Został krwawo stłumiony przez Niemców. Wszystkich więźniów oddziału III, ponad 150 osób, rozstrzelano w ruinach warszawskiego getta.

1946

W Bestwinie, powiat bielski, 39 żołnierzy Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych stoczyło walkę z grupą wypadową Urzędu Bezpieczeństwa, Ludowego Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (170 ludzi). W walce polegli: Franciszek Zawada ps. „Szczygieł” i Władysław Piechnik ps. „Jurek”. Aresztowano: Pawła Czyża ps. „Nitka” i Franciszka Budę ps. „Cygan”. Komuniści spalili zabudowania, w których nocowali żołnierze NSZ.

1951

We wsi Tomasze, powiat ostrołęcki, w walce z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego ciężko ranny został Eugeniusz Stępniewski ps. „Sikorka”, żołnierz Komendy Powiatu „Orawa” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Funkcjonariusze UB aresztowali „Sikorkę”.

1951

We wsi Stawiski, powiat kolneński, żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Edward Łebkowski ps. „Most” i Czesław Zakrzewski ps. „Jeżyk” usiłowali zlikwidować przewodniczącego miejscowej Gminnej Rady Narodowej. Ranny komunista zdołał zbiec.

1952

Podczas kąpieli w Biebrzy utopił się Edward Łebkowski ps. „Most”, „Orlicz”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.