Kalendarium 18 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 18 lipca

1946

Na trasie Chełm–Lublin współpracujące oddziały ppor. Stefana Brzuszka ps. „Boruta” (Narodowe Siły Zbrojne) i Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” (Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”) aresztowały członków rodziny Bieruta. 21 lipca siostra Bieruta, wraz resztą rodziny, została wypuszczona.

1946

W Czechowicach-Dziedzicach z rozkazu Sądu Organizacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych zostali zlikwidowani dwaj bracia Kempni, aktywiści komunistycznych organizacji: Polskiej Partii Robotniczej i Związku Walki Młodych.

1946

W Bestwinie, powiat bielski, w starciu z patrolem Urzędu Bezpieczeństwa i ORMO zginął st. sierż. Romuald Czarnecki ps. „Pikollo” z Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych.

1947

Oddział zbrojny Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wysadził most kolejowy między stacjami Zabiele Wielkie, powiat ostrołęcki, a Grabowo, powiat kolneński.

1949

W więzieniu mokotowskim w Warszawie komuniści zamordowali ppor. Jana Kaima ps. „Filip”, „Wiktor”, działacza Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, żołnierza Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych.