Kalendarium 30 listopada

Kalendarium: 30 listopada 1913 W Jabłonce k. Sanoka, w byłym województwie lwowskim, urodził się kpt. Romuald Adam Rajs ps. „Bury”, podoficer Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowódca 3. Brygady Wileńskiej NZW. 1914 W Wólce Ratajskiej, powiat janowski, urodził się Józef Kłyś ps. „Rejonowy”, „Woźniak”, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego, Narodowych […]

czytaj dalej