kalendarium NSZ 10 IX

Kalendarium 10 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 10 września

1939

Po kapitulacji żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pod Wizną dowodzący obroną kpt. Władysław Raginis popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem.

1939

W Bydgoszczy, podczas ulicznych egzekucji, a także w Fordonie i Tryszczynie Niemcy rozstrzelali 1000 Polaków: nauczycieli, księży, harcerzy, młodzież szkół średnich, powstańców wielkopolskich, urzędników, lekarzy, prawników. Do końca 1939 roku Niemcy zamordowali około 5000 mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

1939

W publicznej egzekucji na rynku w Rawie Mazowieckiej Niemcy rozstrzelali 43 Polaków.

2001

W Krakowie zmarł por. Antoni Biegun ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierz i dowódca Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.