kalendarium NSZ 31 VIII

Kalendarium 31 sierpnia

kalendarium sierpień

Kalendarium: 31 sierpnia

1917

W Lublinie urodził się ppor. Stefan Brzuszek ps. „Boruta”, żołnierz Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Narodowych Sił Zbrojnych.

1939

Pozorowany atak Niemców na niemiecką radiostację w Gliwicach − fałszywy powód napaści na Polskę.

1944

Dekret komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, tzw. „sierpniówka”, na podstawie którego komunistyczne sądy skazywały żołnierzy i cywilnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego.

1947

Potyczka pod Bielą, powiat ostrowski, oddziału chor. Witolda Boruckiego ps. „Babinicz” z XVI Okręgu kryptonim „Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.