Kalendarium 19 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 19 listopada

1939

Grupa 14 literatów z obywatelstwem polskim wydała oświadczenie popierające przyłączenie wschodnich województw Polski do Związku Sowieckiego. Na oświadczeniu podpisali się m.in.: Tadeusz Boy-Żeleński, Władysław Broniewski, Stanisław Jerzy Lec, Adam Ważyk.

1948

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Eugeniusza Lisa vel Henryk Rogalski ps. „Bystry” żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, w oddziałach por. Stefana Brzuszka ps. „Boruta”, i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zastępca dowódcy w patrolu ppor. Adama Kuchciewicza ps. „Wiktor”. Eugeniusz Lis został zamordowany na Zamku Lubelskim 23 września 1949 roku.

1949

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi skazał na karę śmierci Edwarda Krycha ps. „Set”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych w powiatach: brzezińskim, piotrkowskim i łódzkim. Wyrok wykonano 1.04.1950 roku w Łodzi.