kalendarium NSZ 13 II

Kalendarium 13 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 13 lutego

1908

W Birzuli koło Odessy (od 2016 Podolsk) urodził się mjr Leon Nowakowski ps. „Lig”, oficer Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, twórca i pierwszy dowódca Batalionu „Chrobry II”, twórca i dowódca Pułku NSZ-AK im. Władysława Sikorskiego.

1945

W nocy 13/14 lutego grupa 6 skoczków z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wykonała skok do kraju. Dowódcą patrolu był por. Bogusław Denkiewicz ps. „Bogusław”. Ppor. Jan Ciesielski ps. „Rumba” zginął podczas lądowania na polu minowym.

1946

W nocy oddział por. Mariana Kraśniewskiego ps. „Burza” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego wkroczył do Krasnosielca, powiat makowski, i rozbił siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa oraz posterunek MO. Zlikwidowano 1 funkcjonariusza UB. Rok wcześniej siedziba UB została rozbita przez oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, ale wciąż działała i polska ludność prosiła o reakcję.