kalendarium NSZ 14 II

Kalendarium 14 lutego

kalendarium luty

Kalendarium: 14 lutego

1942

Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego o przemianowaniu Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Celem zmiany było zwiększenie znaczenia formacji zbrojnej, podniesienie do rangi armii. Nie towarzyszyły temu zmiany organizacyjne wewnątrz formacji.

1945

W Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych została utworzona nowa jednostka organizacyjna – Batalion Poznański pod dowództwem kpt. Telesfora Piechockiego ps. „Gustaw”. W jego skład weszli Polacy zesłani na roboty przymusowe na teren III Rzeszy, głównie żołnierze Armii Krajowej z obozu jenieckiego w Łambinowicach (wtedy Lamsdorf) na Opolszczyźnie.

1946

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem por. Mariana Kraśniewskiego ps. „Burza”, wzmocniony żołnierzami sieci terenowej NZW m.in. plutonem Stanisława Karbowskiego ps. „Dym”, zajął Maków Mazowiecki i rozbił Powiatową Komendę MO. Zdobyto 8 rkm, 15 PPSz, około 60 karabinów, 25 pistoletów, mundury, dokumenty i zaopatrzenie.