kalendarium NSZ 30 IX

Kalendarium 30 września

Kalendarium: 30 września 1911 W Nowym Jorku (USA) urodził się chor. Hieronim Rogiński ps. „Róg”, „Cień”, podoficer Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 1939 W Paryżu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu utworzenie nowego rządu. 1944 Zakończyły się walki powstańcze na warszawskim Żoliborzu. 1975 W Jarosławiu […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 29 IX

Kalendarium 29 września

Kalendarium: 29 września 1939 Z powodu braku amunicji, wody i żywności skapitulowali polscy obrońcy Twierdzy Modlin. 1948 Oddział Pogotowia Akcji Specjalnej sierż. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus” z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego opanował Jedwabne, powiat łomżyński, rozbił Urząd Gminy, pocztę i spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. 1949 Koło wsi Pierzchały, powiat bielski, w walce z komunistyczną grupą operacyjną Korpusu […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 28 IX

Kalendarium 28 września

Kalendarium: 28 września 1939 Podpisanie przez gen. Tadeusza Kutrzebę i gen. Johannesa Blaskowitza umowy o kapitulacji Warszawy. 1939 III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki zawarły układ „o granicach i przyjaźni”, który ustalał przebieg granicy dzielącej Polskę pomiędzy obu okupantów. 1939 Rozpoczęła się zwycięska dla Polaków dwudniowa bitwa pod Szackiem na Wołyniu pomiędzy Zgrupowaniem Korpusem Ochrony […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 27 IX

Kalendarium 27 września

Kalendarium: 27 września 1939 Z rozkazu gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza powstała Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Od 1998 roku w dniu 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. 1939 W Poznaniu członkowie przedwojennej Sieci Dywersji Przyfrontowej utworzyli Tajną Polską Organizację Wojskową (TPOW). 1944 W Warszawie, przy ulicy Dworkowej 5, Niemcy zamordowali około 140 powstańców warszawskich, którzy wyszli […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 26 IX

Kalendarium 26 września

Kalendarium: 26 września 1939 W Mokranach, na Polesiu, sowieci rozstrzelali 14 oficerów Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, których wydzielono z grupy około 150 polskich marynarzy wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną po ewakuacji z Pińska. 1948 W Węgrzynowie k. Sierpca por. Franciszek Majewski ps. „Słony”, żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, dowódca oddziałów bojowych 11. […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 25 IX

Kalendarium 25 września

Kalendarium: 25 września 1939 Zmasowane naloty Luftwaffe na Warszawę. Blisko 400 niemieckich bombowców zrzuciło na stolicę prawie 630 ton bomb. Zginęło około 10 tysięcy mieszkańców Warszawy, 35 tysięcy odniosło rany. 1945 Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych” zaatakował i rozbroił posterunek MO w Śniadowie, powiat łomżyński. Zdobyto sześć karabinów. 1946 Na polanie […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 24 IX

Kalendarium 24 września

Kalendarium: 24 września 1943 Na trasie Biłgoraj–Krzeszów oddział Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” przeprowadził atak na niemieckie samochody i stoczył bitwę z żandarmerią z Biłgoraja. Były to działania osłonowe prowadzone w ramach akcji rozbijania więzienia w Biłgoraju przez oddział Armii Krajowej kpt. Tadeusza Sztumberk-Rychtera ps. „Żegota”.

czytaj dalej
kalendarium NSZ 23 IX

Kalendarium 23 września

Kalendarium: 23 września 1938 W Warszawie zmarł Joachim Bartoszewicz, prawnik, lekarz, publicysta, senator II Rzeczypospolitej Polskiej i prezes Stronnictwa Narodowego. 1939 W Lublinie Niemcy rozstrzelali 23 przedstawicieli polskiej inteligencji. 1949 Na Zamku w Lublinie został stracony plut. Eugeniusz Lis ps. „Bystry”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w oddziałach st. sierż. Eugeniusza […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 22 IX

Kalendarium 22 września

Kalendarium: 22 września 1939 W Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna defilada żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej zorganizowana po spotkaniu wojsk obu agresorów. 1939 We Lwowie gen. Marian Żegota-Januszajtis powołał konspiracyjną Polską Organizację Walki o Wolność. 1939 We wsi Urycz (obecnie Ukraina) żołnierze Wehrmachtu w stodole spalili żywcem konwojowanych do obozu jenieckiego około 80 polskich […]

czytaj dalej
kalendarium NSZ 21 IX

Kalendarium 21 września

Kalendarium: 21 września 1912 W Krakowie urodził się kpt. Jan Dubaniowski ps. „Wycior”, „Szarotka”, „Salwa”, oficer Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału partyzanckiego „Żandarmeria”, operującego na terenie Małopolski. 1939 W rejonie wsi Placówka, obecnie dzielnica Bielany w Warszawie, 1. Batalion 30. Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem mjr. Bronisława Kamińskiego zatrzymał uderzenie wojsk niemieckich […]

czytaj dalej