kalendarium NSZ 21 IX

Kalendarium 21 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 21 września

1912

W Krakowie urodził się kpt. Jan Dubaniowski ps. „Wycior”, „Szarotka”, „Salwa”, oficer Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału partyzanckiego „Żandarmeria”, operującego na terenie Małopolski.

1939

W rejonie wsi Placówka, obecnie dzielnica Bielany w Warszawie, 1. Batalion 30. Pułku Strzelców Kaniowskich pod dowództwem mjr. Bronisława Kamińskiego zatrzymał uderzenie wojsk niemieckich (24. Dywizji Piechoty), umożliwiając żołnierzom gen. Tadeusza Kutrzeby przedostanie się do Warszawy. Pułk został rozbity. W walce zginęło 500 żołnierzy polskich. Po bitwie Niemcy dobijali rannych Polaków.

1944

Pod Ujściem, powiat janowski, współpracujące oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” i Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” urządziły zasadzkę i całkowicie rozbiły oddział niemieckiej żandarmerii.

1946

Pod wsią Modzele-Wypychy, powiat łomżyński, w walce z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego polegli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”: NN ps. „Rekord”, NN ps. „Cygan”, NN ps. „Mały”.