kalendarium NSZ 30 IX

Kalendarium 30 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 30 września

1911

W Nowym Jorku (USA) urodził się chor. Hieronim Rogiński ps. „Róg”, „Cień”, podoficer Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

1939

W Paryżu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu utworzenie nowego rządu.

1944

Zakończyły się walki powstańcze na warszawskim Żoliborzu.

1975

W Jarosławiu na Podkarpaciu zmarł mjr Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan”, „Marek”, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, pośmiertnie mianowany na stopień pułkownika Wojska Polskiego.