kalendarium NSZ 13 X

Kalendarium 13 października

kalendarium październik

Kalendarium: 13 października

1939

W Warszawie władze Stronnictwa Narodowego powołały Narodową Organizację Wojskową (NOW), początkowo pod nazwą Armia Narodowa.

1943

W Warszawie, głównie na Śródmieściu, Niemcy podczas ulicznych łapanek aresztowali 1500 Polaków, których osadzono na Pawiaku, ale nie zarejestrowano w więziennej ewidencji. Byli traktowani jako zakładnicy przeznaczeni do egzekucji publicznych.

1944

Pod Soborzycami, powiat częstochowski, kompania kpt. Bernarda Lewandowskiego ps. „Leonard” z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowała sowiecką radiostację, której załoga, nie chcąc się poddać, zginęła w płonącej stodole.

1944

W rejonie Sekurska, powiat radomszczański, Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych zlikwidowała porywającą zakładników bandę „Sarny” z Armii Ludowej.