kalendarium nsz 3 maja

Kalendarium 3 maja

kalendarium maj

Kalendarium: 3 maja

1941

W Poznaniu gestapo aresztowało ks. Józefa Prądzyńskiego, senatora II Rzeczypospolitej Polskiej, działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, współtwórcę konspiracyjnej Organizacji Ziem Zachodnich „Ojczyzna”. Został osadzony w poznańskim Forcie VII, a później w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Dachau, gdzie został stracony 27.06.1942 roku.

1945

Nalot 60 amerykańskich bombowców na III Rzeszę Niemiecką. Zbombardowano cele wskazane przez patrol kpt. Stefana Celichowskiego ps. „Skalski” z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

1946

W Wiśle, powiat cieszyński, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowane na Baraniej Górze przez komendanta grup leśnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, przeprowadziły dwugodzinną defiladę. Maszerowało około 70–80 żołnierzy NSZ, a 50 żołnierzy, głównie z oddziałów ppor. Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, zabezpieczało trasę defilady. Komunistyczne formacje Urzędu Bezpieczeństwa, MO i Ludowego Wojska Polskiego nie zareagowały.