Kalendarium 12 czerwca

czerwiec kalendarium

Kalendarium: 12 czerwca

1941

W pobliżu Palmir, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali 30 więźniów Pawiaka, w tym 14 kobiet. W tej egzekucji zamordowano m.in. Stanisława Piaseckiego ps. „Stanisław Mostowski”, publicystę i dziennikarza, działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, żołnierza Wojska Polskiego.

1946

Oficer Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Kazimierz Krasowski ps. „Głuszec”, podając się za oficera Ludowego Wojska Polskiego, rozbroił posterunek MO w Grodzisku, powiat siemiatycki.

1946

Kompania „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych zajęła cukrownię w Chybiu, powiat cieszyński, i zarekwirowała pieniądze. Na prośbę kierownika zakładu zostawiono część pieniędzy na pensje dla pracowników.

1946

W Chybiu, powiat cieszyński, grupa 12 żołnierzy z Kompanii „Burza” Narodowych Sił Zbrojnych rozbiła posterunek MO. Zdobyło broń i zniszczono milicyjne akta. Do oddziału NSZ dołączyło dwóch milicjantów: Ludwik Król ps. „Dwunasty” i Władysław Piechnik ps. „Jurek”.