Kalendarium 15 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 15 lipca

1944

Po kilkunastodniowym pobycie w Drogowlach, powiat kielecki, 204. Pułk Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych Ziemi Kieleckiej pod dowództwem mjr. Eugeniusza Kernera ps. „Kazimierz” przeniósł się do Stopnicy, powiat buski, pokonując ponad 30 km.

1946

W Wiśle, powiat cieszyński, grupa żołnierzy sierż. Gustawa Matusznego ps. „Orzeł Biały”, ze zgrupowania oddziałów leśnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” z Okręgu VII Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych, zatrzymała dwóch uzbrojonych członków komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, którzy przyjechali z Kielc. Po przesłuchaniu przez oficera ppor. „Wichurę” obu zlikwidowano.

1946

W Jaworzu, powiat wąbrzeski, komunistyczna grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa i MO rozbiła oddział Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Siwonia ps. „Ruczaj”. W walce poległo 2 żołnierzy NSZ i 2 milicjantów.

1947

Pod wsią Zabiele, powiat ostrołęcki, oddział Okręgu XVI „Orzeł-Tęcza” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stoczył walkę z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.