por Mieczysław Wroczyński ps Stary

102. urodziny por. Mieczysława Wroczyńskiego

Aktualności

W dniu 11 października 2021 roku w Białymstoku swoje 102. urodziny obchodził porucznik Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”, „Mirosław”. W imieniu członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych składamy na ręce Szanownego Jubilata serdeczne życzenia.

Mieczysław Wroczyński urodził się 11 października 1919 roku w Łowiczu. Podczas wojny obronnej 1939 roku walczył w szeregach 110. Rezerwowego Pułku Ułanów. Uczestniczył w obronie Grodna przed Armią Czerwoną. Podczas powstania warszawskiego w stopniu kpr. pchor. był dowódcą plutonu łączności w Kompanii „Warszawianka” NSZ w ramach Zgrupowania „Chrobry II”.

Za męstwo wykazane w walkach por. Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”, „Mirosław” odznaczony został m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Por. Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”, „Mirosław”.