kalendarium NSZ 1 X

Kalendarium 1 października

kalendarium październik

Kalendarium: 1 października

1939

Podczas bitwy pod Wytycznem, powiat włodawski, wojska sowieckie rozbiły Zgrupowanie Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlika-Rückemana.

1943

Płk Ignacy Oziewicz ps. „Michał”, „Czesław” mianował kpt. Mieczysława Grygorcewicza ps. „Bohdan” komendantem Okręgu Białystok kryptonim „Cyryl” Narodowych Sił Zbrojnych.

1944

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych przeniosła się na kwatery w rejon Czaryża, powiat włoszczowski.

1944

Podczas zawieszenia broni ze Śródmieścia wyszło 8 tysięcy mieszkańców Warszawy. Według Niemców ewakuacja ludności cywilnej objęła 200–250 tysięcy ludzi.

1945

Ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, po odmeldowaniu się z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, wstąpił do 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Otrzymał przydział do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej.

1949

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał wyrok śmierci na kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”, podoficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, oficera Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

2005

Zmarł Stanisław Żurawski ps. „Madej”, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych operującej na Mazowszu.