kalendarium NSZ 2 X

Kalendarium 2 października

kalendarium październik

Kalendarium: 2 października

1939

Pod Wolą Chodkowską, powiat kozienicki, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” stoczył zwycięską potyczkę z Niemcami.

1939

W Sopocie podpisano akt kapitulacji Rejonu Umocnionego Hel, bronionego przez Wojsko Polskie pod dowództwem adm. Józefa Unruga i kmdr. Włodzimierza Steyera od 1 września 1939 roku.

1939

Pod Kockiem, powiat lubartowski, rozpoczęła się 4-dniowa bitwa z Niemcami Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

1944

W Ożarowie pod Warszawą, w kwaterze gen. SS Ericha von dem Bacha-Zalewskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej: płk dypl. cc. Kazimierz Iranek-Osmecki ps. „Heller” i ppłk Zygmunt Dobrowolski ps. „Zyndram” podpisali „Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie”. Dzień 2 października był ostatnim dniem powstania warszawskiego, które trwało 63 dni.