Kalendarium 13 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 13 listopada

1939

Rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie została powołana konspiracyjna organizacja wojskowa Związek Walki Zbrojnej, który 14.02.1942 roku przemianowano na Armię Krajową.

1943

W ruinach getta warszawskiego Niemcy potajemnie przeprowadzili egzekucję 120 więźniów Pawiaka.

1948

Komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał na karę śmierci płk. Bronisława Banasika ps. „Stefan”, „Zrąb”, oficera zawodowego Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendanta Głównego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Kara śmierci została zamieniona przez Bieruta na dożywotnie więzienie.

1952

W Piłatce, powiat kraśnicki, w zasadzce zorganizowanej przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Józef Kłyś ps. „Rejonowy” i Stefan Wojciechowski ps. „Mordka”.