Kalendarium 14 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 14 listopada

1939

W podkrakowskim Forcie „Krzesławice” Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję 15 Polaków. W egzekucjach niemieckich na terenie Fortu zginęło ponad 440 Polaków.

1943

Koncentracja oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” pod Borowem. Z oddziałów: ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”, por. Henryka Figuro-Podhorskiego ps. „Step”, ppor. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”, kpt. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” i części Kawalerii Zawichojskiej ppor. Mariana Kaczmarskiego ps. „Dymsza” utworzono 1. Pułk Partyzancki Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej oraz poświęcono sztandar pułku.

1951

W Szlasach Łopienitych, powiat łomżyński, został zabity przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, z powodu przerwania współpracy z UB (pod kryptonimem „Zośka”), ppor. Zygmunt Zalewski ps. „Czuma”, zastępca ppor. Stanisława Grabowskiego ps. „Wiarus”, szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu „Mazur” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ppor. „Czuma” powiadomił ppor. „Wiarusa” o ubeckich planach likwidacji oddziału.

2007

Sejm III Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamację ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, popełnionej przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku na  21 768 Polakach, w tym około 10 000 oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej.