kalendarium NSZ 26 IX

Kalendarium 26 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 26 września

1939

W Mokranach, na Polesiu, sowieci rozstrzelali 14 oficerów Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, których wydzielono z grupy około 150 polskich marynarzy wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną po ewakuacji z Pińska.

1948

W Węgrzynowie k. Sierpca por. Franciszek Majewski ps. „Słony”, żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej, dowódca oddziałów bojowych 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, popełnił samobójstwo po 6 godzinach samotnej walki z komunistyczną grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i MO.