kalendarium NSZ 24 IX

Kalendarium 24 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 24 września

1943

Na trasie Biłgoraj–Krzeszów oddział Narodowych Sił Zbrojnych rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” przeprowadził atak na niemieckie samochody i stoczył bitwę z żandarmerią z Biłgoraja. Były to działania osłonowe prowadzone w ramach akcji rozbijania więzienia w Biłgoraju przez oddział Armii Krajowej kpt. Tadeusza Sztumberk-Rychtera ps. „Żegota”.