kalendarium NSZ 22 IX

Kalendarium 22 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 22 września

1939

W Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna defilada żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej zorganizowana po spotkaniu wojsk obu agresorów.

1939

We Lwowie gen. Marian Żegota-Januszajtis powołał konspiracyjną Polską Organizację Walki o Wolność.

1939

We wsi Urycz (obecnie Ukraina) żołnierze Wehrmachtu w stodole spalili żywcem konwojowanych do obozu jenieckiego około 80 polskich żołnierzy z 4. Pułku Strzelców Podhalańskich.

1940

Rozpoczęła się niemiecka Akcja Żywiec (Aktion Saybusch), wysiedlania mieszkańców Żywiecczyzny i zasiedlania terenu ludnością niemiecką. W dniach 22.09–14.12.1940 roku Niemcy deportowali około 20.000 Polaków z regionu żywieckiego na teren Generalnego Gubernatorstwa.

1945

Ppłk Władysław Żwański ps. „Iskra”, „Błękit” objął funkcję szefa sztabu Komendy Okręgu Białystok kryptonim „Chrobry” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.