Ogólnopolskie Uroczystości 79 rocznicy powstania NSZ w Słupsku

Ogólnopolskie obchody 79. rocznicy powołania NSZ w Słupsku

Aktualności

W dniu 19 września 2021 roku w Słupsku odbyły się centralne uroczystości 79. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Tegoroczne obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele Mariackim w Słupsku, w której wzięły udział poczty sztandarowe. Mszę celebrował proboszcz parafii ksiądz Zbigniew Krawczyk. Okolicznościową, patriotyczną homilię wygłosił ksiądz Marcin Wiśniowski.

Następna część obchodów odbyła się na Cmentarzu Starym w Słupsku. Po przemówieniach gospodarza uroczystości prezesa Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy NSZ Łukasza Suchanowskiego i weterana Narodowych Sił Zbrojnych płk. Antoniego Olbromskiego ps. „Tolek” miała miejsce ceremonia wręczenia orderów i odznaczeń państwowych. Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk odznaczył pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zmarłego w maju bieżącego roku kpt. Michała Maciaszka ps. „Łysy” − weterana NSZ i AK, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Order odebrała wnuczka Maja Ulrych.

Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości uhonorowano: por. Józefa Cabana (medal odebrała córka Irena Grochulska), ppor. Edwarda Ciupaka, por. Stefana Dulko, por. Józefa Kwidzińskiego, prezesa Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ Grzegorza Kozaka, st. chor. szt. Marcina Lasonia, płk. Antoniego Olbromskiego. Medal Pro Bono Poloniae nadany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali: ppor. Edward Ciupak, Paweł Łoziński, płk Antoni Olbromski.

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej oficerów i żołnierzy NSZ, którzy walczyli z okupantami niemieckim i sowieckim o wolną i suwerenną Polskę. Odsłonięcia tablicy dokonali weterani NSZ: ppor. Edward Ciupak, mjr Piotr Karpowicz oraz płk Antoni Olbromski. Następnie głos zabrali dr Jerzy Krężlewski, syn oficera Brygady Świętokrzyskiej NSZ ppor. Antoniego Krężlewskiego ps. „Strażyc”, oraz prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek. Na zakończenie uroczystości złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą.

Po uroczystościach na Cmentarzu Starym odbył się uroczysty bankiet w restauracji „Słupskie Smaki”. Prezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy NSZ Grzegorz Kozak wręczył pamiątkową szablę oficerską płk. Antoniemu Olbromskiemu ps. „Tolek”, który kilkanaście dni wcześniej świętował swoje 94. urodziny. Weteran został odznaczony również Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP. Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek uhonorował Krzyżem Zasługi Związku Żołnierzy NSZ 93-letniego ppor. Edwarda Ciupaka ps. „Mały”, żołnierza NSZ, NZW i WiN. Medale Pamiątkowe 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych otrzymali: por. Zbigniew Has, por. Stefan Dulko, wicewojewoda Mariusz Łuczyk, ppłk Bogusław Haftka, mjr Stanisław Gargała, Adam Jaworski i Justyna Sapor.

Medal Pamiątkowy 75-lecia NSZ otrzymała również społeczność Kibiców Gryfa Słupsk za organizację Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który od 11 lat odbywa się w Słupsku pod patronatem Związku Żołnierzy NSZ. W imieniu kibiców medal odebrali Szymon Rejmer i Krzysztof Białobłocki. Uroczystość 79. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych zakończyła się wspólnym obiadem, podczas którego integrowały się cztery pokolenia Polaków związanych z tą organizacją.

Dziękujemy za wsparcie tegorocznych uroczystości: Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku, Nadleśnictwu Trzebielino, Nadleśnictwu Damnica, Jerzemu Krężlewskiemu, Alicji Krężlewskiej-Woźniak, Krzysztofowi i Małgorzacie Myrcha, dr Zbigniewowi Wojciechowiczowi, Michałowi Bocianowi, Danielowi Sznajderowi.