kalendarium NSZ 8 kwietnia

Kalendarium 8 kwietnia

kalendarium kwiecień

Kalendarium: 8 kwietnia

1917

W Warszawie urodził się Tadeusz Pietrzykowski ps. „Teddy”, polski bokser, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: KL Auschwitz (numer obozowy 77), KL Neuengamme i KL Bergen-Belsen. W obozach stoczył około 70 walk bokserskich, w których stawką było jego życie i dodatkowe jedzenie.

1940

Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” zatopił niemiecki statek transportowy „Rio de Janeiro”. Niemcy przewozili nim wojska, które miały zaatakować Norwegię.

1944

W nocy 8/9 kwietnia, w ramach operacji „Weller 7” skok do kraju wykonał mjr cc. Jan Kamieński ps. „Cozas”, „Konar”, „Klimaszewski”, oficer Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Delegatury Sił Zbrojnych na kraj. W NSZ ppłk „Klimaszewski” pełnił funkcję inspektora Obszaru Południowego (ziemie krakowskie, rzeszowskie i śląskie).

1945

Z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych do Polski wyruszył patrol pieszy, w sile 45 żołnierzy, pod dowództwem kpt. Tadeusza Żółkiewskiego ps. „Most”. Ponad 30 żołnierzy wróciło do BŚ NSZ, do kraju dotarło 13.

1946

W Pisarzowicach, powiat bielski, pluton „Śmiertelni”, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, wykonał wyrok śmierci na aktywiście komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej.

1946

W Hecznarowicach, powiat bielski, pluton „Śmiertelni”, ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, wykonał wyrok śmierci na aktywiście komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Przypadkowo podczas akcji śmiertelnie ranna została córka aktywisty PPR.