kalendarium NSZ 16 IX

Kalendarium 16 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 16 września

1939

Niemieccy parlamentariusze zażądali kapitulacji Warszawy. Po odmowie poddania miasta przez gen. dyw. Juliusza Rommla rozpoczęły się silne naloty bombowe i ostrzał artyleryjski.

1944

W niewyjaśnionych okolicznościach w konspiracyjnym lokalu Narodowych Sił Zbrojnych w Krakowie został zamordowany mjr mec. Wiktor Gostomski ps. „Nałęcz”, szef II Wydziału Komend Głównych Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i NSZ.

1948

We wsi Poryte, pow. kolneński, 7-osobowy oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego sierż. Bronisława Chrzanowskiego ps. „Orzeł” z Komendy Powiatu „Łuków” został otoczony przez komunistyczną grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, MO i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z okrążenia wyrwało się 5 żołnierzy NZW.