kalendarium NSZ 15 IX

Kalendarium 15 września

kalendarium wrzesień

Kalendarium: 15 września

1939

W Sulejówku, powiat miński, Niemcy zamordowali 100 Polaków w odwecie za zabicie jednego żołnierza Wehrmachtu.

1939

Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” został internowany po zawinięciu do portu w Tallinie, stolicy Estonii.

1995

Sąd Wojskowy Okręgu Warszawskiego na sesji wyjazdowej w Olsztynie uchylił w całości wyrok skazujący kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury” wydany 1 października 1949 roku przez sąd komunistyczny.

2001

W Krakowie zmarł kpt. Antoni Biegun ps. „Czarny Antek”, „Szary”, „Sztubak”, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału w Zgrupowaniu VII Śląskiego Okręgu NSZ kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”.