Kalendarium 6 lipca

kalendarium lipiec

Kalendarium: 6 lipca

1948

W nocy 6/7 lipca pod Jaciążkiem, powiat makowski, na skutek donosu grupa operacyjna funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa otoczyła patrol Stanisława Lewandowskiego ps. „Jastrząb” z Komendy Powiatu „Mściciel” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Poległo dwóch żołnierzy NZW, w tym dowódca patrolu.