Kalendarium 6 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 6 listopada

1912

W Popowcach, obwód lwowski, urodził się ppłk Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, cichociemny, oficer Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, szef sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ.

1939

Do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen przybył transport Polaków aresztowanych podczas przeprowadzonej w  Krakowie akcji Sonderakzion Krakau. Niemcy wywieźli do obozu 180 profesorów i pracowników naukowych uczelni krakowskich, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej.

1949

Na stacji Gołotczyzna, powiat ciechanowski, żołnierze oddziału Narodowych Sił Zbrojnych st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” zatrzymali pociąg osobowy, wylegitymowali pasażerów, zlikwidowali funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa i oficera politycznego Ludowego Wojska Polskiego, rozdali ulotki oraz wykonali napisy antykomunistyczne na wagonach.

1967

W Biłgoraju na Lubelszczyźnie zmarł ksiądz Władysław Stańczak, w okresie II wojny światowej proboszcz parafii w Borowie, powiat kraśnicki, kapelan Narodowych Sił Zbrojnych w oddziałach mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”.

1989

W Warszawie zmarł Jan Ostoja Matłachowski, polityk i działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, w okresie II wojny światowej członek Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej – politycznego organu zwierzchniego Narodowych Sił Zbrojnych.